קמתם בבוקר, הוצאתם את התפילין מהנרתיק, וניגשתם לבצע את מצוות הנחת התפילין. ואז לאחר שסיימתם להניח אותן, ברגע של חוסר זהירות ותשומת לב, התפילין נשמטו מידכם ונפלו לרצפה. לחלופין, רוח חזקה שפרצה לביתכם הרעידה את המדף שעליו הונחו התפילין, והן נפלו מהמדף אל הקרקע. אז מה עושים אם התפילין נפלו לכם?

חשוב לדעת כי כאשר התפילין נופלים, קיים החשש כי הן נפגמו כאשר נחבטו בקרקע. בשל כך, התפילין עלולות להיחשב כפסולות. בתפילין פסולות חל איסור לעשות שימוש. אך לפני שאתם ממהרים לרכוש תפילין חדשות, דעו כי ניתן לכפר על נפילת התפילין באמצעות צום.

לפי הלכות התפילין, כאשר התפילין נפלו מכל סיבה שהיא, בעל התפילין נדרש לצום באותו יום שבו קרתה הנפילה. הפסיקה אומרת כי אדם שהתפילין שלו נפלו צריך לקבל על עצמו תענית של חצי יום מתפילת המנחה. למחרת עליו להתפלל “מנחה גדולה” ולומר “עננו” בברכת “שומע תפילה”. לאחר התפילה יש להפסיק את הצום.

חשיבותם של תפילין מהודרים

התפילין הן תשמיש קדושה בעל חשיבות עליונה לעם היהודי. הרמב”ם פסק בהלכות תפילין כי “קדושת תפילין, קדושה גדולה היא” ואף אמר כי אדם שמניח תפילין באופן קבוע, יזכה מהקדוש ברוך הוא לחיים טובים. התפילין עוזרות לנו להתחבר לצד הרוחני שבתוך תוכנו ולאלוקים שבשמיים.

תפילין נבדלות זו מזו לא רק בנוסח שלהן, באיכות שלהן ובסוג הבהמה שממנה הן עשויות (בהמה דקה או בהמה גסה), אלא גם נבדלות ברמת ההידור שלהן. קיימות תפילין ברמות הידור שונות, כשתפילין העשויות מבהמה גסה נחשבות לתפילין מהודרות יותר מתפילין עשויות מבהמה דקה. 

כאמור, הנחת תפילין נחשבת לאחת המצוות החשובות של גברים יהודים מגיל 13, ובשל כך עלינו להקפיד לשמור על שלמותן של התפילין, ושלא ייגרם להן נזק.

מה לעשות עם תפילין שנפלו? האם תמיד צריך לצום?

קיימים מצבים שונים שבהם אין צורך לצום כאשר התפילין נופלות. הדבר תלוי באופן שבו התפילין נפלו ובמצבו הבריאותי של האדם, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

האם התפילין נפלו מתוך נרתיק הנשיאה שלהן?

אם התפילין נפלו בתוך הנרתיק, ניתן לכפר על הנפילה באמצעות מתן צדקה במקום בצום. סכום הצדקה הנהוג הוא עלות הסעודות של יממה אחת.

האם התפילין נפלו כשהן ללא הנרתיק והיו חשופות לרצפה?

 במקרה שבו התפילין של יד או של ראש נפלו לקרקע מבלי שהיו בתוך נרתיק הנשיאה שלהן, יש צורך לצום.

מה המצב הבריאותי שלכם?

לפי הפסיקה של התפילין, אדם שהוא זקן, חולה ותשוש, ושמצבו הבריאותי רע, פטור ממנהג הצום. במקום זאת הוא יכול לתת צדקה. יחד עם זאת, חשוב להקפיד על לימוד תורה ולמסור את התפילין לסופר סת”ם על מנת לוודא כי התפילין אינן פסולות.

תפילין שנפלו ונפגמו

כאשר התפילין נופלות, הן עלולות להיפגם. בית התפילין (קופסת העור השחורה המגנה על הקלף בו כתובים הפסוקים) עלול להישבר או להיסדק. אם התפילין נפלו מאיזו שהיא סיבה למים, הרי שהאותיות עלולות לדהות ולהימרח. חל איסור להניח תפילין פסולות, ולכן אם מתעורר בכם החשש שהתפילין שלכם ניזוקו בעקבות הנפילה, מומלץ לגשת לסופר סת”ם.  סופר סת”ם יערוך בדיקה דקדקנית של התפילין, יעבור על האותיות, יבחן את בית התפילין והרצועות. אם הדבר אפשרי, הוא יתקן את התפילין עבורכם. אם אין אפשרות לתקן את הנזק לתפילין, תוכלו לרכוש תפילין חדשות. יש לוודא כי אתם רוכשים תפילין ממקום אמין ומוסמך וכי התפילין כשרות.

סט תפילין של אות והדר

לסיכום

הנחת תפילין היא מצווה חשובה וממש כמו שעלינו לשמור על שלמות הגוף שלנו, כך עלינו לשמור גם על שלמות התפילין. יש להיזהר ולוודא כי התפילין מונחות במקום יציב ולא רעוע, כדי למנוע את נפילתן. אך אם בכל זאת הן נפלו, ניתן לכפר על כך באמצעות צום או במקים מסוימים באמצעות מתן צדקה. בכל מקרה, מומלץ מאוד לאחר הנפילה לגשת לסופר סת”ם כדי שיערוך בדיקת תפילין ויידא כי הן כשרות ולא פסולות.